News

2014.11.07 - News from the centers

Congratulations to Jörg Johannes

 

 

Contact:

Elke Abel-Karim

CharitéUniversitätsmedizin Berlin

CVK: Campus Virchow-Klinikum

GRK 1208, Institut f. Experimentelle Endokrinologie

Postal address:

Augustenburger Platz 1

13353 Berlin

Internal address:

Südring 8a

t: +49 30 450 524 021

f: +49 30 450 524 922

Mapback to list